Opasne hemikalije

UVOZ I IZVOZ

Procedure vezane za uvoz i izvoz hemikalije

  • Postupak prethodnog obaveštenja (Spisak hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja dat je u Delu 1. Priloga 1.)
  • Postupak davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja (PIC postupak)- Spiska hemikalija za PIC postupak u Delu 2. Priloga 1. Pravilnika o uvozu I izvozu određenih opasnih hemikalija
  • Postupak u vezi tranzita
  • Obaveštenje o spisku hemikalija koje se ne smeju izvoziti
  • Obaveze dostavljanja informacija o uvozu i izvozu hemikalija Ministarstvu
Za uvoz i izvoz određene supstance za koju je utvrđeno ograničenje i zabrana proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja, kao i određene smeše i proizvoda koji sadrže tu supstancu sprovodi se postupak prethodnog obaveštenja odnosno postupak davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja (PIC postupak) koji propisuje Roterdamska konvencija o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini.
© Copyright - Savetnik za hemikalije