Opasne hemikalije

AKTIVNE SUPSTANCE

Biocidni proizvod jeste aktivna supstanca ili smeša koja sadrži jednu ili više aktivnih supstanci, pripremljen u obliku u kome se snadbevaju korisnici, a čija je namena da hemijski ili biološki uništi, odvrati, učini bezopasnim, spreči delovanje ili kontroliše nepoželjne organizme. Biocidni proizvod manjeg rizika, sadrži jednu ili više a.s. upisanih u Listu Ia i druge supstance koje ne izazivaju zabrinutost, a koriste se pod uslovima koji predstavljaju mali rizik po zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu.
Aktivna supstanca jeste supstanca ili mikroorganizam, uključujući viruse ili gljivice, koji imaju opšte ili spesifično dejstvo na nepoželjne organizme.
Aktivne supstance su upisane u :
  • Listu I – Lista aktivnih supstanci
  • Lista Ia Lista aktivnih supstanci sadržanih u biocidnom proizvodu manjeg rizika i
  • Lista Ib Lista osnovnih supstanci
© Copyright - Savetnik za hemikalije