Opasne hemikalije

NAROČITO OPASNE HEMIKALIJE

Zakonom o hemikalijama propisuje se obaveza pravnih lica odnosno preduzetnika i fizičkih lica koji stavljaju u promet odnosno koriste naročito opasne hemikalije da imaju dozvolu, postupak izdavanja dozvola, kao i obaveza vođenja evidencije. Pravilnik o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija propisuje:
  • NOH za koje se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti prometa odnosno dozvola za korišćenje,
  • NOH za koje nije potrebna dozvola,
  • dokumentacija potrebna za izdavanje dozvole,
  • način vođenja evidencije o prometu NOH,
  • obrasci zahteva za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa odnosno korišćenja NOH,
  • obrasci dozvola za obavljanje delatnosti prometa odnosno korišćenja NOH,
  • obrazac evidencije o prometu NOH.
© Copyright - Savetnik za hemikalije