Opasne hemikalije

Uloge i obaveze savetnika za hemikalije

 • Priprema i izrada dokumentacije neophodne za prijavu hemikalija u Registar hemikalija,
 • Odgovoran za pravilnu primenu propisa u oblasti klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i oglašavanja hemikalije,
 • Aktivnosti na izradi bezbednosnog lista hemikalije,
 • Koordinira i učestvuje u sprovođenju procedura pri uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija,
 • Primena ograničenja i zabrana proizvodnje i stavljanja u promet hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu,
 • Priprema i dostavljanje osnovnih podataka pri upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu,
 • Formiranje i podnošenje zahteva za izdavanje odobrenja i privremene dozvole za stavljanje u promet biocidnog proizvoda,
 • Učešće pri izradi bezbednosnog lista za biocidni proizvod i aktivnu supstancu,
 • Implementacija propisa koji se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnog proizvoda,
 • Saradnja pri sprovođenju obaveza bezbednog skladištenja i rukovanja hemikalijama i biocidnim proizvodima,
 • Stara se o pravilnoj primeni odrebi Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima kao i ostalih propisa proisteklih iz navedenih zakona.

Ko mora da obezbedi savetnika za hemikalije?

U skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije dužan je da obezbedi savetnika za hemikalije.

Ko ne mora da obezbedi savetnika za hemikalije?

Savetnika za hemikalije nisu dužni da obezbede:

 • poljoprivredne apoteke,
 • maloprodajni objekti u kojima se stavljaju u promet hemikalije,
 • snabdevači koji stavljaju u promet hemikalije u količini manjoj od 100 kg godišnje,
 • snabdevači koji godišnje stavljaju u promet hemikalije koje izazivaju zabrinutost u količini manjoj od 1 kg za supstancu ili 10 kg za smešu koja sadrži supstancu koja izaziva zabrinutost
© Copyright - Savetnik za hemikalije