Opasne hemikalije

Bezbedonosti list

Bezbednosni list je forma koja profesionalnim korisnicima hemikalija obezbeđuje informacije o realno predvidivim fizičkim I hemijskim opasnostima koje proističu iz svojstava hemikalije, kao I sa njima povezanim rizicima koji mogu nastati pri korišćenju I rukovanju hemikalijom.
Za hemikalije koje se stavljaju u promet u Srbiji, bezbednosni list mora biti na srpskom jeziku u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
Bezbednosni list mora da izradi lice odgovorno za stavljanje opasne hemikalije u promet (proizvođač, uvoznik, distributer, dalji korisnik)
Bezbednosni list mora da se dostavi profesionalnim korisnicima.
Dostavlja se uz
  • prvu nabavku hemikalije
  • u slučaju revizije bezbednosnog lista
  • besplatno: elektronski Ili u papirnoj formi
© Copyright - Savetnik za hemikalije