Opasne hemikalije

Detergenti

Zakonom o hemikalijama I pravilnikom o detergentima uređuju se uslovi stavljanja u promet detergenta i načina obeležavanja
Detergent je supstanca ili smeša koja sadrži sapune odnosno druge surfaktante i koristi se za pranje i čišćenje. U detergente spadaju i pomoćne smeše za pranje (pretpranje, ispiranje ili izbeljivanje odeće), omekšivači rublja, smeše za druga čišćenja i sl.
Proizvođač detergenta jeste pravno lice ili preduzetnik koji stavlja detergent ili surfaktant u promet, a koji iste proizvodi, uvozi ili menja karakteristike detergenta i pakuje takav detergent, menjajući njegovo obeležavanje.
Proizvođač detergenata dužan je da
 • izvrši klasifikaciju,
 • obeleži detergent u skladu sa propisima kojima se uređuje obeležavanje hemikalija,
 • kao i specifičnim načinom obeležavanja koji je propisan za detergente,
 • izradi bezbednosni list,
 • Listu o sastavu detergenata
 • učini podatke o sastavu detergenta dostupnim javnosti na svojoj internet stranici
 • izvrši upis detergenta u Registar hemikalija
Proizvođač detergenta dužan je da sačini Listu o sastavu detergenta namenjenog za opštu upotrebu i čuva je 5 godina.
Lista o sastavu detergenta sadrži sledeće podatke :
 • naziv detergenta;
 • podatke o proizvođaču (adresa, e-ma-il, broj telefona)
 • podatke o svim sastojcima detergenta, date po zastupljenosti masenog udela (%) od najvećeg do najmanjeg, prikazanim u sledećim opsezima: 10 % ili više (≥10%),
 • 1 % ili više, ali manje od 10 % (1-10%)
 • 0,1 % ili više, ali manje od 1 % (0,1-1%)
 • manje od 0,1 % (<0,1%)
Detergent za industrijske ili profesionalne svrhe jeste detergent koji koristi samo stručno osposobljeno osoblje, a koji se ne koristi u domaćinstvu.
Sastojak detergenta jeste svaka hemijska supstanca, sintetičkog ili prirodnog porekla namenjena za umešavanje u detergent.
Surfaktant je bilo koja organska supstanca odnosno smeša koji ima površinski aktivna svojstva i koji sadrži jednu ili više hidrofilnih i hidrofobnih grupa koje su sposobne da smanje površinski napon vode formirajući raširen ili adsorbujući monosloj na dodiru voda – vazduh i stvore emulziju odnosno mikroemulziju odnosno micele kao i da se adsorbuju na dodiru voda – čvrsta površina.
© Copyright - Savetnik za hemikalije