Opasne hemikalije

OGRANIČENJA I ZABRANE

Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenju hemikalija koje prestavljaju neprihvatljuv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu (“Sl. Glasnik RS” br. 89/10, 71/11, 90/11 i 56/12) sadrži ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija, zabranjeni odnosno dozvoljeni načini korišćenja, kao i drugi uslovi za proizvodnju, stavljanje u promet i korišćenje supstanci, smeša i proizvoda koji predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Ograničenja i zabrane iz stava 1. ovog člana odnose se na određene opasne supstance, smeše i proizvode; dugotrajne organske zagađujuće supstance i na ukupan sadržaj isparljivih organskih jedinjenja u određenim premazima (boje i lakovi) koji se nanose na zgrade, njihovu opremu i ugradne delove kao i u određenim sredstvima i premazima za reparaciju drumskih vozila ili njihovih delova pri popravljanju, konzervaciji ili dekoraciji van proizvodnih pogona.
© Copyright - Savetnik za hemikalije