Opasne hemikalije

STAVLJANJE U PROMET

Biocidni proizvod se stavlja u promet ako je:

  • izdato odobrenje za stavljanje u promet, ili doneto rešenje o upisu tog BP u Privremenu listu za dostavljanje Tehničkog dosijea
  • klasifikovan, obeležen, pakovan i ima bezbednosni list

Za donošenje rešenja o upisu BP u Privremenu listu za dostavljanje Tehničkog dosijea podnosi se:

  • zahtev za upis u Privremenu listu
  • osnovne informacije o BP i a. s. u proizvodu sa odgovarajućim prilozima i
  • dokaz o uplati za procenu osnovnih informacija radi donošenja rešenja

Zahtev za upis BP u Privremenu listu može se podneti ako je:

  • BP bio u prometu u Republici Srbiji pre dana stupanja na snagu Zakona o BP
  • Aktivna suptanca u tom BP upisana u Listu I – Listu aktivnih supstanci ili Listu Ia – Lista aktivnih supstanci sadržanih u BP manjeg rizika, ili
  • Aktivna supastanca u BP je upisana u Program za upis u Listu I i Listu Ia

Odobrenje za stavljanje u promet

Za dobijanje odobrenja zahtev podnose proizvođač BP u zemlji ili strani proizvođač preko zastupnika, kao i uvoznika BP. Uz zahtev se dostavlja tehnički dosije za BP.
© Copyright - Savetnik za hemikalije