Upis hemikalija u registar dužni su da vrše

  • Uvoznici hemikalija – supstanca i smeša
  • Proizvođači hemikalija – supstanci
  • Dalji korisnici hemikalija – proizvođači smeša, formulatori
  • Plaća se naknada – koja zavisi od količine i broja hemikalija
  • Do 31 marta tekuće godine za hemikalije (hemijski element, jedinjenje, smešu) koje su uvezne ili proizvedene i stavljene u promet u prethodnoj godini
  • Upisuju se samo one hemikalije koje se mogu svrstati pod jedan od carinskih tarifnih brojeva datih u Spisku carinskih tarifnih brojeva (dat u Prilogu 1).