OGRANIČENJA I ZABRANE

Ovim pravilnikom propisuju se:

  • Ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija, zabranjeni odnosno dozvoljeni načini korišćenja, kao i drugi uslovi za proizvodnju, stavljanje u promet i korišćenje supstanci, smeša i proizvoda koji predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Ograničenja i zabrane iz stava 1. ovog člana odnose se na određene opasne supstance, smeše i proizvode; dugotrajne organske zagađujuće supstance i na ukupan sadržaj isparljivih organskih jedinjenja u određenim premazima (boje i lakovi) koji se nanose na zgrade, njihovu opremu i ugradne delove kao i u određenim sredstvima i premazima za reparaciju drumskih vozila ili njihovih delova pri popravljanju, konzervaciji ili dekoraciji van proizvodnih pogona.