O Nama

 
Poslovima Savetnika za hemikalije bavimo se od dana stupanja na snagu Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima. Iskustvo koje nam je omogućio rad sa velikim brojem klijenata, a samim tim sa najrazičitijim vrstama hemikalija i biocida, je nešto što pored licence za Savetnika, daje garanciju nasim uslugama.
 
Naglasili bismo da neki od naših Savetnika imaju i licencu za Predavače na obuci Savetnike za hemikalije, što takođe ukazuje na ozbiljnost s kojom pristupamo poslu.
 
Takođe, u našem timu imamo i prevodioce, hemičare, inžinjere i tehnologe sa iskustvom u raznim industrijama , te Vam možemo ponuditi odgovore i rešenja iz velikog broja oblasti , u rekordno kratkom vremenu.

 

 

Neke od oblasti u okviru kojih imamo iskustvo na poslovima koji su nadležnost Savetnika za hemikalije:

 

 • Gradjevinska hemija
 • Adhezivi
 • Rastvarači
 • Kućna hemija
 • Detergenti
 • Boje i lakovi
 • Ulja i maziva
 • Sirovine za gumarsku, drvnu i druge industrije
 • Procesna sredstava u metalskoj industriji
 • Biocidi PT1- PT23
 • Sirovine u procesima dorade i proizvodnje hemikalija i biocida