Klasifikacija hemikalija se vrši na osnovu

 • Procene njihovih fizičkih i hemijskih svojstava (fizičko-hemijska svojstva) 
 • Procene svojstava koja utiču na život i zdravlje ljudi (toksikološka svojstva)
 • Procene svojstava koja utiču na životnu sredinu (ekotoksikološka svojstva)
 • i utvrđenih kriterijuma za klasifikaciju u određene klase opasnosti

Pri kvalifikaciji hemikalija mogu se koristiti

 

 • Podaci dobijeni na osnovu rezultata prethodnih ispitivanja 
 • Podaci iz epidemioloških studija i praktičnih iskustava o efektima na ljude (statistički podaci o profesionalnim oboljenjima i o hemijskim udesima)
 • Podaci iz stručne literature (naučnih istraživanja)
 • Podaci dobijeni primenom propisanih metoda ispitivanja opasnih svojstava hemikalija- pravilnik o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija (Sl. Glasnik RS br. 42/11)
 • Podaci o proceni opasnosti smeše dobijeni primenom metoda izračunavanja

Pakovanje i obeležavanje ambalaža opasne hemikalije mora da

 

 • Odgovara svojstvima, svrsi i načinu korišćenja hemikalije (u  pogledu oblika ili dizajna, materijala, zamenljivih zatvarača,
 • Zatvarača koji otežavaju otvaranje od strane dece, taktilnog upozorenja)
 • Bude obeležena na propisan način (etiketa sa odgovarajućim standardizovanim elementima obeležavanja).